Jak se stát osobou oprávněnou k instalaci vybraných zařízení využívajících energii z obnovitelných zdrojů?

Publikováno:31.10.2022 https://www.mpo.cz/cz/energetika/energeticka-ucinnost/odborne-cinnosti/jak-se-stat-osobou-opravnenou-k-instalaci-vybranych-zarizeni-vyuzivajicich-energii-z-obnovitelnych-zdroju—167893/ Pokyny pro získání oprávnění k instalaci kotlů a kamen na biomasu, solárních systémů a tepelných čerpadel Zákon č.

Čtěte více