Fotovoltaika a elektrika

Hromosvod na rodinném domě – je povinný?

Nepochybně jste už byli v situaci, kdy jste řešili, zda hromosvod na RD ano nebo ne. Názory a proklamace jsou různé. Zkusme se na to podívat trochu víc s ohledem na možnost úrazu, škody na majetku, požadavku na náhradu od pojišťovny. A zejména se taková věc řeší při instalaci fotovoltaické elektrárny na střechu domu.

Občas se objevuje situace, kdy na domě hromosvod vůbec není – co s tím? Výchozí revize a výchozí projekt domu musel nějak vycházet z nějaké analýzy rizik, že hromosvod není potřeba (spíše výjimečná situace). Jenže instalací kovových prvků nad střechu (panely FVE) měníte charakter stavby a měli byste se s tím správně srovnat….To, že to prošlo kolaudací bez hromosvodu, je nicméně možné. Osobně moc nevěřím analýze, která řekne, že to potřeba není – jak se projektant příkladně vypořádal s věcmi jako kovové okapy, kovová vložka komínu, klacek s anténou, klimatizační jednotka – náhodné jímače bez uzemnění?
Ono to nejde posuzovat jen jako kovovou konstrukci.  Jde tady o cenu a „zranitelnost“ panelů, elektroniky, ale také o zavlečení bleskových proudů do rozvodů, do vnitřních prostorů objektu. Tak či tak po přímém zásahu půjdou do kytek nejen panely, ale asi i měnič a dost možná i elektronika v domě. Ale možná při správně navržené soustavě ta škoda může být významně menší.

Nejúčinnější je instalace oddáleného hromosvodu, na plechové střeše to ale nejde zřídit. Proč? Protože kovová střecha je náhodným vodičem spojeným s potenciálem hromosvodu a nedokážete zajistit dodržení odstupové vzdálenosti „s“.


Správný postup:

-místní šetření

-analýza rizik = výpočet dle ČSN 62305-2  

-vypracování DPS (dokumentace provedení stavby)

-montáž odbornou firmou s oprávněním TIČR pro práci na VTZ nebo osobou, která má profesní kvalifikaci pro hromosvody

-výchozí revize RT

V DPS upozorníte klienta na nutnost opatřit barák hromosvodem a případně si jako instalatér FVE necháte podepsat, že klient výslovně odmítl zřízení ochrany před přímým úderem blesku.        Uzemnění (připojení k hromosvodu) + bleskojistky jsou povinností vždy.    Z té analýzy a stanovení stupně ochrany se nevymodlíte.  Pokud byste udělali výpočet a (úplně náhodou) vám vyšlo, že hromosvod není potřeba, pak a) je to podezřelé, b) přepočítejte ještě jednou, c) máte oporu v provedené analýze a nemusíte se bát případné žaloby kvůli škodě.


 Klient by měl mít na paměti mj. i to, že bleskový výboj může přijít i po úderu do místa až 2km vzdáleného a přepětí přijde po elektrické nebo metalické telekomunikační síti. Stejně tak může praštit do vašeho domu bez hromosvodu a pošlete výboj do sítě a v krajním případě může distributor nebo soused dělat potíže s požadavkem na náhradu škody 🙁 

 Kde je stanovena povinnost opatřit stavbu hromosvodem?

Prováděcí vyhláška 268/2009 Sb. § 36, ochrana před bleskem

(1) Ochrana před bleskem se musí zřizovat na stavbách a zařízeních tam, kde by blesk mohl způsobit
a) ohrožení života nebo zdraví osob, zejména ve stavbě pro bydlení, stavbě s vnitřním shromažďovacím prostorem, stavbě pro obchod, zdravotnictví a školství, stavbě ubytovacích zařízení nebo stavbě pro větší počet zvířat

b) poruchu s rozsáhlými důsledky na veřejných službách, zejména v elektrárně, plynárně, vodárně, budově pro spojová zařízení a nádraží

c) výbuch zejména ve výrobně a skladu výbušných a hořlavých hmot, kapalin a plynů

d) škody na kulturním dědictví, popřípadě jiných hodnotách, zejména v obrazárně, knihovně, archivu, muzeu, budově, která je kulturní památkou

e) přenesení požáru stavby na sousední stavby, které podle písmen a) až d) musí být před bleskem chráněny f) ohrožení stavby, u které je zvýšené nebezpečí zásahu bleskem v důsledku jejího umístění na návrší nebo vyčnívá-li nad okolí, zejména u továrního komína, věže, rozhledny a vysílací věže.


Jaký předpis řeší samotnou instalaci?

ČSN EN 62305 ed.2  (původní ČSN 341390 již neplatí)


Mrkněte na článek  https://www.fbadvokati.cz/cs/clanky/534-chybejici-prepetova-ochrana-u-fve-odpovednost-za-skodu-pohledem-pravnika
A případně i na video:  https://elektrika.tv/video/2020/200421_edehn_repriza_14.mp4

poker

casino

ONLINE GAMBLING

GAMBLING

bingo

bonus 100%

BONUS POKER

kasino

adult meeting

Deposit Pulsa

orka ebana

Slot Mitos

Judi Online

Efektif Slot

Bankroll

kasino Poker

Panduan

togel

Online Main Slot

Strategi Poker

Slots of vegas online casino

Slot Gacor Hari Ini