Jak se stát osobou oprávněnou k instalaci vybraných zařízení využívajících energii z obnovitelných zdrojů?


Publikováno:31.10.2022 https://www.mpo.cz/cz/energetika/energeticka-ucinnost/odborne-cinnosti/jak-se-stat-osobou-opravnenou-k-instalaci-vybranych-zarizeni-vyuzivajicich-energii-z-obnovitelnych-zdroju—167893/Pokyny pro získání oprávnění k instalaci kotlů a kamen na biomasu, solárních systémů a tepelných čerpadel

Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, upravuje povinnosti vlastníků budov při instalacích vybraných zařízení využívajících energii z obnovitelných zdrojů (OZE). Podle § 7 odst. (4) písm. b) tohoto zákona může instalovat kamna a kotle na biomasu, fotovoltaické a fototermické systémy, mělké geotermální systémy a tepelná čerpadla pouze oprávněná osoba. Provedení instalace osobou oprávněnou je vyžadováno pouze v případě, že jde o dotované zařízení (obvykle v rámci programu Nová zelená úsporám).

Podle § 10d zákona je touto oprávněnou osobou fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem živnostenského oprávnění. Oprávněná osoba má povinnost zajistit provedení instalace vybraných zařízení fyzickou osobou, která je držitelem osvědčení o profesní kvalifikaci podle zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání, které není starší než 5 let.

Osvědčení lze získat absolvováním zkoušky u autorizované osoby. Seznam autorizovaných osob a vypsané termíny jsou uveřejněny na stránkách Národní soustavy kvalifikací (NSK). Na těchto stránkách naleznete také požadavky na absolvování zkoušky.

Pro potřeby zákona byly v NSK vytvořeny následující profesní kvalifikace:

O autorizaci k provádění zkoušek mohou fyzické či právnické osoby žádat MPO. Informace k žádosti o autorizaci naleznete ZDE.

Informace pro autorizované osoby či držitele osvědčení, kterým končí pětiletá platnost osvědčení (ve vztahu k požadavkům § 10d zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů) naleznete ZDE.

Prohlášení o zpracování osobních údajů naleznete níže v části přílohy ke stažení.

PŘÍLOHY KE STAŽENÍ