Fotovoltaika a elektrika

Jak se stát osobou oprávněnou k instalaci vybraných zařízení využívajících energii z obnovitelných zdrojů?


Publikováno:31.10.2022 https://www.mpo.cz/cz/energetika/energeticka-ucinnost/odborne-cinnosti/jak-se-stat-osobou-opravnenou-k-instalaci-vybranych-zarizeni-vyuzivajicich-energii-z-obnovitelnych-zdroju—167893/Pokyny pro získání oprávnění k instalaci kotlů a kamen na biomasu, solárních systémů a tepelných čerpadel

Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, upravuje povinnosti vlastníků budov při instalacích vybraných zařízení využívajících energii z obnovitelných zdrojů (OZE). Podle § 7 odst. (4) písm. b) tohoto zákona může instalovat kamna a kotle na biomasu, fotovoltaické a fototermické systémy, mělké geotermální systémy a tepelná čerpadla pouze oprávněná osoba. Provedení instalace osobou oprávněnou je vyžadováno pouze v případě, že jde o dotované zařízení (obvykle v rámci programu Nová zelená úsporám).

Podle § 10d zákona je touto oprávněnou osobou fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem živnostenského oprávnění. Oprávněná osoba má povinnost zajistit provedení instalace vybraných zařízení fyzickou osobou, která je držitelem osvědčení o profesní kvalifikaci podle zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání, které není starší než 5 let.

Osvědčení lze získat absolvováním zkoušky u autorizované osoby. Seznam autorizovaných osob a vypsané termíny jsou uveřejněny na stránkách Národní soustavy kvalifikací (NSK). Na těchto stránkách naleznete také požadavky na absolvování zkoušky.

Pro potřeby zákona byly v NSK vytvořeny následující profesní kvalifikace:

O autorizaci k provádění zkoušek mohou fyzické či právnické osoby žádat MPO. Informace k žádosti o autorizaci naleznete ZDE.

Informace pro autorizované osoby či držitele osvědčení, kterým končí pětiletá platnost osvědčení (ve vztahu k požadavkům § 10d zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů) naleznete ZDE.

Prohlášení o zpracování osobních údajů naleznete níže v části přílohy ke stažení.

PŘÍLOHY KE STAŽENÍ

poker

casino

ONLINE GAMBLING

GAMBLING

bingo

bonus 100%

BONUS POKER

kasino

adult meeting

Deposit Pulsa

orka ebana

Slot Mitos

Judi Online

Efektif Slot

Bankroll

kasino Poker

Panduan

togel

Online Main Slot

Strategi Poker

Slots of vegas online casino

Slot Gacor Hari Ini